ALGEMENE VOORWAARDEN YOGASTUDIO INNER ADVENTURES

Kosten en betaling

Kosten voor het abonnement op basis van 1 les per week: €37,50 per maand.

Kosten voor het abonnement op basis van onbeperkt: € 57,00 per maand.

Kosten voor het abonnement yoga bij chronische pijn: € 33,50 per maand.

Het lesgeld is gebaseerd op lessen van ca. 75 minuten. Kijk voor het actuele rooster op de website.

Het lesgeld wordt per maand afgeschreven per doorlopende incasso van het opgegeven IBAN-rekeningnummer op de eerste werkdag van de maand. Start je na de 1e van de maand dan wordt het lesgeld voor de eerste periode naar rato berekend.

Bij inschrijving betaal je eenmalig €35,00 inschrijfgeld inclusief de aanschaf van een yoga mat. Heb je al een mat of schaf je deze liever zelf aan dan is het inschrijfgeld €10,00. Het inschrijfgeld wordt samen met het eerste lesgeld geïncasseerd.

Het lesgeld kan tussentijds door Yogastudio Inner Adventures naar redelijkheid worden aangepast, doch niet eerder dan na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld via e-mail.

 

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald zolang je abonnement loopt, daarna vervallen deze. Er vindt geen restitutie plaats.

In geval van langdurige ziekte of zwangerschap kan het abonnement tijdelijk worden stopgezet. Neem daarvoor contact op met Yogastudio Inner Adventures, dan worden in alle redelijkheid mogelijkheden besproken.

 

Persoonsgegevens

Yogastudio Inner Adventures gebruikt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de administratie, gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je geeft toestemming voor inschrijving in het digitale systeem MOMOYoga waarmee je zelf je lessen kan boeken.

 

Risico

Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Yogastudio Inner Adventures is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, ongevallen of materiele schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met de lessen. Geef blessures of klachten voor de les door aan de docent. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts en/ of fysiotherapeut.

 

Wijzigingen

Yogastudio Inner Adventures behoudt zich het recht les data en/ of -tijden en/ of -locatie te wijzigen. Via de website word je hierover geïnformeerd. Bovendien kan Yogastudio Inner Adventures een les zonder opgaaf van reden annuleren. Yogastudio Inner Adventures heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden aan de deelnemer te weigeren. 

 

Opzeggen

Opzeggen kan per maand. Geef uiterlijk 3 weken voor aanvang van de nieuwe maand door dat je abonnement stopt.

 

Machtiging

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yogastudio Inner Adventures betreffende deelname aan lessen of workshops.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden. Ondergetekende geeft toestemming aan Yogastudio Inner Adventures doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de opgegeven bank om een bedrag van je rekening te schrijven zolang je lid bent van Yogastudio Inner Adventures en geeft toestemming aan de bank om doorlopend het opgegeven bedrag van de rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Yogastudio Inner Adventures.

Ben je het niet eens me de afschrijving dan kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag naar de voorwaarden.